Center for Arktisk Teknologi

Foto: DTU

ARTEK

Center for Arktisk Teknologi

Center for Arktisk Teknologi uddanner arktiske ingeniører og udfører forskning, innovation og forskningsbaseret myndighedsbetjening i arktisk teknologi. Centeret afholder hvert 2. år AIC - ARTEK International Conference og bidrager generelt med sine aktiviteter til vidensopbygning og vidensspredning om arktisk teknologi.
Om ARTEK
Foto: DTU

Forskning

Centerets forskning varetages af 4 fagspecialer: Anlæg og naturforhold, Arktisk miljøteknologi, Bygninger og energisystemer, Planlægning og infrastruktur
Forskning
Foto: DTU

Uddannelse

Uddannelse er en central del af vores aktiviteter og udbydes på diplomingeniør og masterniveau.
Uddannelse