Forskning

Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) har som en af sine fornemste opgaver at forske i arktiske forhold. En klar målsætning er, at forskningen skal understøtte det grønlandske samfunds behov og  udvikling og inddrage de bedst egnede teknologier, der kan fremme bæredygtig udvikling i Arktis generelt. Centerets forskning sker samarbejde med relevante grønlandsk/arktiske forskningsinstitutioner, myndigheder og virksomheder.

ARTEKs forskningsaktiviteter er fordelt på 4 fagsøjler:

  • Anlæg og naturforhold
  • Arktisk miljøteknologi
  • Bygninger og energisystemer
  • Planlægning og infrastruktur

Du kan læse mere om søjlerne herunder.

Du kan finde oplysninger om ph.d.- projekter, udviklings- og teknologiprojekter samt alle ARTEK publikationer i fanen "Øvrige forskningsaktiviteter".

Anlæg og naturforhold er en forskningssøjle under ARTEK som fokuserer på større anlæg og naturressourcer i Grønland og de arktiske egne. For yderligere info, se her

 

Arktisk Miljøteknologi er en forskningssøjle under ARTEK som arbejder med miljøforurening og beskyttelse af den arktiske natur, for yderligere info se her:

Bygninger og energisystemer er en forskningssøjle på ARTEK, hvis hovedfokus er grønlandsk byggeri og forbedring af den grønlandske boligmasse. For yderligere info se her:

 

Planlægning og infrastruktur er en forskningssektion under ARTEK som arbejder med de særlige udfordringer forbundet med planlægning og infrastruktur i en arktisk kontekst. For yderligere info se her: