Om ARTEK

Center for Arktisk Teknologi, i daglig tale kaldet ARTEK, blev oprettet i 2000. Centerets formål er at uddanne arktiske ingeniører, samt  at udføre forskning og innovation i arktisk teknologi. Gennem kurser og konferencer om arktiske forhold bidrager ARTEK generelt i dets virke til vidensopbygning og vidensspredning om arktisk teknologi. Det sker gennem et bredt samarbejde med virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i såvel Danmark, Grønland og udlandet med fokus på forskning, uddannelse og innovation indenfor teknologiske emner.

Centrets drift sker i samarbejde mellem KTI (Grønlands Teknisk skole) i Sisimiut og Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Driften finansieres af Grønlands Selvstyre, DTU og private fonde.

/-/media/Centre/Artek/artek/om_artek/pict0396_1.ashx

ARTEK har siden dets etablering konsolideret sig som en central, international medspiller inden for uddannelse og forskning i relation til de globale klimaforandringer. Den aktuelle udvikling i Grønland, og de mangesidede udfordringer i forbindelse med blandt andet landets ønske om at udvikle råstofindustrien, øger Grønlands behov for know-how indenfor arktisk teknologi. ARTEK har derfor i samarbejde med Grønlands Selvstyre og andre interessenter igangsat en styrkelse af centerets aktiviteter, med udgangspunkt i "Vision 125". Vision 125 indebærer etableringen af et nyt teknisk universitetscenter i Sisimiut som skal udvikles til et internationalt kraftcenter for tekniske uddannelse og arktisk teknologi placeret i Sisimiut. DTU og de grønlandske selvstyremyndigheder står bag etableringen af det nye center.