Anlæg og naturforhold (CoPE)

CoPE er en tværfaglig gruppe med fokus på anlæg og infrastruktur i kryosfæren (sne, is, permafrost) og det arktiske havmiljø. Vi beskæftiger os med forskning og uddannelse i ingeniørvidenskaberne relateret hertil. Vi søger innovative tilgange til løsning af forskningsproblemer og tilpasning af konventionelle teknologier til det arktiske klima.

Anlæg og naturforhold

  • Adressering af faseændrende problemer og deres implikationer på livet i Arktis
  • Undersøgelse af de fysiske begrænsninger for klimatilpasset ingeniørvidenskab
  • Afprøvning og udvikling af nye teknologier og metoder til forundersøgelser
  • Estimering af vandressourcer og industrimineraler i det arktiske miljø
  • Klimaeffekten på mekaniske egenskaber for sne, is, jord og fjeld
  • Kombinerer anvendelse af geofysiske metoder til at undersøge jord og kryosfære egenskaber
  • Tilpasning af innovative og nyudviklede metoder for at kvantificere det fysiske miljø
 

For yderligere information:

Thomas Ingeman-Nielsen
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 118, rum 157
2800 Kgs. Lyngby

E-mail: tin@byg.dtu.dk