Geografiske Informationssystemer (GIS)

GISStore afstande, små bysamfund samt store terrænvariationer stiller krav til utraditionel anvendelse af geografisk informationsbehandling. Der må udvikles systemer, som kan håndtere geografiske data i det globale netværk på en måde, der kan tilfredsstille behovet for forundersøgelser, såvel i de større byer som i de mindste bygder. Kodeord for forskningen er tre-dimensionel modellering af terræn, topografi og undergrund, kombineret med digitale billeder og stereoskopisk computeranimation.