Arktisk miljøteknologi

Arktisk miljøteknologi er et forskningsteam på Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) ved Danmarks Tekniske Universitet.

Vi forsker og underviser på universitetsniveau inden for miljøteknologi, med specielt fokus på de arktiske egne. Vores mål er at skabe ingeniørløsninger, som passer ind i en lokale kontekst

Arktisk Miljøteknologi

  • Vi udvikler viden om Arktiske løsninger for håndtering af affald, spildevand og forurenede grunde.
  • Vi fokuserer vores forskning og innovation på at møde behovene i en arktiske sammenhæng.
  • Vi indtænker lokale ressourcer i løsninger designet til den specifikke lokalitet.
  • Vi sigter mod at reducere miljøpåvirkning fra beboelse, industri og råstofindustri.
  • Vi inddrager de lokale sammenhænge mellem  infrastruktur, klima, geografi, geologi og befolkning.
  • Vi baserer vores forskning på bæredygtighedsprincipper (mennesker, miljø, økonomi).
 

For yderligere information kontakt:

Pernille Erland Jensen
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 118, rum 157
2800 Kgs. Lyngby

E-mail: pej@byg.dtu.dk

Links til relevant forskning eller fokusområder:
Mobil elektrokemisk oprydning
Miljøvurdering af industriforurenede områder
Circular Ocean
Sanitation in Cold Climate Regions

Kurser på DTU med relevans hertil:

11859 Environmental Engineering in the Arctic

11830 Mineral Resources in the Arctic: Environmental impacts and technologies