Vandforsyning

VandGrønlands vandforsyning er næsten udelukkende baseret på overfladevand fra søer og vandløb. Det er en sårbar løsning i forhold til at udnytte grundvand. Et spændende alternativ vil være at opspore grundvandsressourcer under permafrosten. Kortlægning af permafrostlagets tykkelse er derfor en vigtig del af forskningsopgaverne ved centret, blandt andet med det formål at forbedre vandforsyningen.