Landmåling og Stedbestemmelse

LandTraditionel landmåling indgår som undervisningstilbud. Ud over dette er det nødvendigt, at GPS (Global Positioning System) udvikles, så det kan anvendes såvel til havs som til lands. Ikke mindst i svært tilgængelige områder har metoden mange fordele. Mulighederne er store for en forenkling af tekniske forundersøgelser og opmålinger.