ARTEK Internationale Konferencer

Center for Arktisk Teknologi/DTU afholder hvert 2. år en international konference - AIC ARTEK International Conference - om arktisk teknologi. Konferencen foregår i Sisimut, Grønland. AIC har til formål at belyse aktuelle tendenser, muligheder og udfordringer inden for arktisk teknologi og dermed bidrage til vidensopbygning, netværksdannelse og mere generelt understøtte den teknologiske udvikling i Grønland. Konferencen blev afholdt første gang i 2005. Næste konference vil foregå i perioden 1.-3. maj 2018.


AIC 2108 -  ARTEK International Conference 2018 - Transportation Insfrastructure Engineering in Cold Regions.

Communities in the Arctic and other cold regions are strongly dependent on well-functioning transportation infrastructure to sustain business opportunities, health and general well-being. For isolated communities (most coastal Arctic communities) regional or international travel and transportation must rely on air or sea transport. A harsh climate and unstable weather conditions impact constructions and make navigation challenging.

Faced with social and industrial changes, transportation infrastructure in these regions must be adapted to larger traffic loads and changing transportation patterns. At the same time, climate change impacts on permafrost and ground stability, sea ice distribution and properties, changing wave regimes etc., pose severe challenges to transportation infrastructure.

The ARTEK International Conference 2018 offers an opportunity for participants from the industry, the public sector, the science community and other stakeholders to present, discuss and exchange ideas and experience on how to plan, design, construct, operate and maintain transportation infrastructure in cold regions.

The topical sessions of the conference are:

- Harbors and offshore Constructions
- Vessel and boat traffic in icy Waters
- Linear infrastructure  
- Airports and other large constructions  
- Navigation, Positioning and Communication Systems
- Planning of physical infrastructure  

The conference language is English.

Conference Link : AIC2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARTEK Event 2016

Udviklingen i Arktis skaber nye udfordringer i forhold til affalds- og spildevandshåndtering, forureningsbekæmpelse, menneskers sundhed, forvaltning af forurenet jord og beskyttelse af vandforsyningen. Der er et stort behov for forskning og udvikling af økonomisk overkommelige, robuste og holdbare tekniske løsninger, der sikrer vandforsyningen og miljøkravene i Arktis.

ARTEK Event 2016 inviterer industrien, den offentlige sektor, forskere og andre med interesse for emnet til at deltage i konferencen og præsentere, diskutere og udveksle ideer og erfaringer om håndtering af kommunalt og industrielt affald og beskyttelse af vandressourcerne i Arktis.

Konferencens emner omfatter blandt andet:
  • Den arktiske kontekst: Stand-alone / decentrale systemer, "Ø"-betjente systemer, små systemer til klyngehuse, fjerntliggende og meget små, isolerede samfund, klimaspørgsmål, sundhedsspørgsmål og infrastrukturelle udfordringer.
  • Kommunalt spildevand: Miljøpåvirkninger, behandling (passiv og aktiv), separations- og komposteringstoiletter, ikke-kloakerede bysamfund, spildevand i et koldt klima og håndtering af slam.
  • Drikkevand: Forsyning og forsyningssikkerhed, vandressourcer, kvalitet, opbevaring, distribution og behandling.
  • Håndtering af spildevandsudledning: Spildevand og fast affald, virkninger, behandlingsmetoder, fjernelse af giftige og radioaktive elementer, fjernelse af cyanid, kemikaliers påvirkning og håndtering af disse.
  • Dagrenovation, affald fra fødevareindustri, fiskeri og andre industrier: Egenskaber og mængder, sortering, genbrug, forbrænding, kompostering, anaerob behandling, deponering, fra affald til energi potentiale og energiteknologier.

Tid og sted: ARTEK event 2016 foregår d. 12.-14. april 2016 i Sisimiut.

-> Konferencebog 

-> Konference hjemmeside


ARTEK Event 2014

7. - 9. april 2014 afholdt ARTEK konferencen "Urbanisation and infrastructure in the Arctic" i Sisimiut.
Baggrunden for konferencens emne var den tiltagende urbanisering og ændrede bosætningsmønstre og erhvervsmæssige strukturer i Arktis, som skaber behov for nytænkning af tekniske og samfundsmæssige strategier og løsninger. Samtidig øges behovet for økonomisk overkommelige, bæredygtige tekniske løsninger, egnede til de arktiske klimaforhold.

Konferenceprogram 2014
Konferencebog ARTEK Event 2014

Konferencepræsentationer
Oplægsholdernes præsentationer kan hentes i PDF nedenfor - alfabetisk opstillet efter navn.

Se alle præsentationerne på YouTube.

Carl Egede Bøggild - Introduction   Video
Hermann Berthelsen - Welcome   Video
Alfred Heller - Introduction of flexible monitoring equipment PDF  
Birger Lilja - Infrastructure - new possibilities in southern Greenland PDF Video
Birgitte Hoffmann - Citizens’ participation and the sustainability of mining project PDF  
Ellen T. O'Gara og Louise Heebøll - Winter City PDF Video
Emma Neale - Kvanefjeld PDF  
Essi Oikarinen - Climate as a premise PDF  
Hans Holt Poulsen - Sustainable Qeqqata 2020 PDF  
Huining Xu - Experimental investigation of the pavement temperature distribution PDF Video
Jan Gehl - People Cities = Sustainable Cities PDF Video
Janike Kampevold - Future North PDF  
Jennifer Fiebig PDF Video
Jens Thomas Arnfred PDF  
Jesper Nordskilde - New local incomes PDF  
Kåre Hendriksen - Driving forces in the Greenlandic urbanization PDF Video
Lene Edvardsen - Housing and planning PDF  
Lotte Bjerregaard Jensen - Quantitative and creative design tools for urban design PDF Video
Magdalena Haggärde og Gisle Løkken PDF  
Susan Carruth - Resilience and renewable energy planning in Greenland PDF Video
Ulrik Jørgensen - Scenarios for urbanization infrastructure and employment PDF Video
Wang Xiuheng - Enhancement of SMBR treating sewage by low intensity ultrasound at low temperature PDF Video
Yiqiang Jiang - Analysis of a freeze protection strategy of solar collecting system PDF Video


ARTEK EVENT 2013

ARTEK Event 2013 havde titlen "Sustainability in Mining in the Arctic" og blev afholdt 9-11. april.

Oplægget til konference lød: "Selv om moderne stor-skala minedrift tager miljømæssige forholdsregler, er udfordringerne mange - især når miner åbnes i det sårbare arktiske miljø. Ligeledes er betydningen af sociale, kulturelle og økonomiske dimensioner større, når mineaktiviteterne finder sted i Grønland. En udfordring for det store land med den lille og spredte befolkning er at sætte scenen for internationale spillere. Her er vigtigheden af at lære fra erfaringer fra tidligere minedrift i Grønland indlysende".

Konferenceprogram 2013
Konferencebogen fra 2013