ARTEK publikationer

ARTEK udgiver én gang om året en rapport om centerets forskning, uddannelse og andre centrale aktiviteter, der har fundet sted i årets løb.

- > Årsrapport 2017

- > Årsrapport 2016

- > Årsrapport 2015

FIND.ARTEK - centerets onlineportal for studenterrapporter i Arktisk Teknologi

På ARTEK's online portal, FIND ARTEK, ligger alle centerets studenterrapporter tilgængelige. Portalen giver mulighed for søgning på emne, geografisk lokalitet, eller søgning i titel/resumé.

Ved søgning efter anden litteratur forfattet af centrets ansatte, såsom ph.d.-afhandlinger, tidsskrifter og forskningspublikationer, rettes henvendelse til Danmarks Tekniske Informationscenter