ARTEK publikationer

ARTEK publikationer

ARTEK udgiver én gang om året en rapport om centerets forskning, uddannelse og andre for centret centrale aktiviteter, der har fundet sted i årets løb. Den første årsrapport er fra 2015.

- > Årsrapport 2015

FIND.ARTEK - centerets onlineportal for studenterrapporter i Arktisk Teknologi

På ARTEK's online portal, find.artek.byg.dtu.dk, ligger alle centerets studenterrapporter i Arktisk Teknologi tilgængelige for offentligheden. Portalen giver mulighed for søgning på emne, geografisk lokalitet, eller søgning i titel/resumé.

Ved søgning efter anden litteratur forfattet af centrets ansatte, såsom ph.d.-afhandlinger, tidsskrifter og forskningspublikationer, rettes henvendelse til Danmarks Tekniske Informationscenter