ARTEK-publikationer

Årsrapporter

Tidligere udgaver af ARTEK's årsrapporter finder du her.  

- > Årsrapport 2017

- > Årsrapport 2016

- > Årsrapport 2015

FIND.ARTEK - onlineportal for studenterrapporter i Arktisk Teknologi

På ARTEK's online portal, FIND ARTEK, ligger studenterrapporter tilgængelige. Portalen giver mulighed for søgning på emne, geografisk lokalitet, eller søgning i titel/resumé.

Ved søgning efter anden litteratur forfattet af DTU's ansatte, såsom ph.d.-afhandlinger, tidsskrifter og forskningspublikationer, rettes henvendelse til DTU Bibliotek.