Mission

Vores mission er undervisning, forskning og innovation. Vi bidrager gennem vores viden inden for det arktiske område til en vidensudvikling indenfor Arktisk Teknologi.

/-/media/Centre/Artek/artek/om_artek/mission og vision/hpim0408.ashx

ARTEK ønsker at bidrage signifikant til den positive udvikling af et bæredygtigt og selvstændigt grønlandsk samfund. Det skal ske ved uddannelse af højt kvalificerede ingeniører gennem en kontinuerlig udvikling af vores Arktiske Ingeniør uddannelse, der lever op til de særlige grønlandske behov og forudsætninger.

ARTEK ønsker derudover at opnå en position som central international medspiller indenfor uddannelse og forskning i relation til klimaforandringsproblematikken. Det skal blandt andet ske gennem ARTEKs udbud af et nyt internationalt Semester i Grønland for ingeniørstuderende; gennem ARTEKs bestræbelser på at indgå i samarbejdet omkring det nye klimacenter i Grønland, som etableres i 2009; samt ved at tiltrække og deltage i forskningsprojekter omkring klimaforandring.

ARTEK ønsker på forskningsområdet at opnå international høj status indenfor sine tre kerneområder byggeri, miljø og energi i en Arktisk kontekst, samt at bidrage til udvikling af innovative løsninger på tekniske udfordringer i de grønlandske/arktiske samfund. ARTEK ønsker at bidrage til kvalificeret løsning af myndighedsopgaver i Grønland.

ARTEK ønsker at samarbejde med industrien (bygningsmaterialer, vandrensning, varmepumper, entreprenørfirmaer mv.) og offentlige myndigheder (diverse kommuner og bysamfund, Grønlands Selvstyre).

ARTEK's forskning bør være præget af tværfaglighed og projektarbejde i meget stor udstrækning.