Vision 125

DTU har i samarbejde med Grønlands Selvstyre, KTI og en kreds af nære samarbejdspartnere igangsat en styrkelse af ARTEK's aktiviteter under navnet Vision 125.

Vision 125 har fokus på at imødekomme de mest centrale nuværende og fremtidige teknisk relaterede udfordringer i Grønland. ARTEK - Campus Sisimiut skal udvikles til et internationalt kraftcenter i Sisimiut for tekniske uddannelser og forskning og innovation i arktisk teknologi.

Flere studerende

Studenteroptaget tænkes øget gradvist, fra årligt 35 i 2017, til 125 i 2025, fordelt på både diplom, bachelor- og kandidatniveau. Uddannelsesaktiviteterne forankres i et lokalt forskningsmiljø tilpasset fremtidens grønlandske behov i et internationalt arktisk perspektiv.

Implementeringen af Vision 125 vil medføre, at organisationen vil vokse betydeligt, og styrken i forhold til andre aktører bliver den markante forankring og tilstedeværelse i et arktisk samfund. DTU vil gennem Vision 125 skabe en unik enhed på verdensplan ved at udnytte fordelene ved den permanente tilstedeværelse i Arktis og det tætte samarbejde med de grønlandske interessenter og lokalsamfundet. Samlokaliseringen med KTI skaber basis for stor faglig og uddannelsesmæssig synergieffekt til gavn for studerende, ansatte og aftagere.

Vision 125 anerkender at mange arktiske samfund i dag står over for en række strukturelle, erhvervsmæssige og klimatiske udfordringer – men også muligheder - i forhold til at udvikle og sikre en bæredygtig selvstændig samfundsudvikling. Dette omfatter de globale klimaforandringer, der i særlig hastig grad rammer Arktis, samt økonomier der i mange tilfælde hviler på få sektorer, hvor fiskeri i særdeleshed og turismen i mindre grad udgør grundstenene. Og hvor de traditionelle erhverv ikke længere i samme omfang bidrager til opretholdelse af samfundsstrukturen.

Nye uddannelser

Inden for fiskeriet rummer de marine ressourcer i Arktis i takt med klimaforandringerne et stort potentiale for at udnytte flere arter, optimere ressourceudnyttelsen og skabe vækst i erhvervet.

Uddannelse inden for fiskeriteknologi med arktisk fokus kan derfor spille en central rolle i denne udvikling. Som led i Vision 125 etableres en ny diplomingeniøruddannelse i fiskeriteknologi på DTU, med base i Sisimiut. Uddannelsen er under udvikling på DTU og forventes udbudt fra efteråret 2019.  Grønlands Selvstyre og DTU bidrager i fællesskab til finansieringen af uddannelsens opbygning.

Råstoferhvervet udgør ikke mindst i Grønland et betydeligt økonomisk potentiale og kan derfor på sigt have væsentlig samfundsmæssig interesse for landet. DTU ønsker som led i Vision 125 at bidrage med videnopbygning i Arktis om råstofudvinding ved etablering af en ny uddannelse på kandidatniveau skræddersyet til formålet. Uddannelsen etableres af DTU i samarbejde med Luleå Tekniske Universitet, som er førende i Norden inden for dette felt. Uddannelsen kommer til at foregå delvist i Sisimiut, delvist i Luleå og delvist på DTU i Lyngby. Opstartsår afventes stadig.

Uddannelsesplanerne i Vision 125 bygger videre på det veletablerede samarbejde omkring diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Teknologi mellem Grønlands Selvstyre, DTU og KTI, kaldet ARTEK-modellen.

Gennem dette samarbejde forventes uddannelsesudbuddet frem til 2025 - foruden de to uddannelser nævnt ovenfor - at blive udvidet med nye uddannelser på diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau inden for følgende emner:

  • Bygninger og energisystemer
  • Planlægning og infrastruktur
  • Miljøteknologi
  • Infrastrukturanlæg og anlægskonstruktioner
  • Energiteknologi

Kontakt

Susanne Hanson
Centerleder for Arctic DTU
DTU Byg
45 25 19 02

Kontakt

Niels Hoedeman
Faglig leder, arktisk support
DTU Byg
45 25 21 66