Diplomingeniøruddannelse i Arktisk Teknologi


Uddannelsen i Arktisk Teknologi

I Grønland og andre arktiske egne er der stort behov for at udvikle leveforholdene og samfundsstrukturen samt skabe et økonomisk grundlag gennem udnyttelse af de enorme naturressourcer. Men det kræver helt specielle kompetencer at arbejde i Arktis. DTU tilbyder som det eneste sted i Danmark en uddannelse i Arktisk Teknologi, som er en 4-årig ingeniøruddannelse specielt rettet mod at løse opgaver i Grønland og andre arktiske egne.

Ansøgning om optagelse på Arktisk Teknologi med start i Sisimiut i august 2017 foregår på www.optagelse.dk Bemærk at denne hjemmeside skal også bruges af ansøgere fra Grønland.

Ansøgningsfristen (kvote 1)  er 5. juli 2017 kl. 12 dansk tid og kl. 08 grønlandsk tid.

Du kan finde flere oplysninger om den arktiske ingeniøruddannelse og studieordningen her

Kontakt

Studieleder Tove Lading
Center for Arktisk Teknologi
Teknikimik Ilinniarfik
Postboks 1001
3911 Sisimiut
Mail: tlad@byg.dtu.dk

Tlf. +299 867636