Uddannelsesophold

Udlandsophold

Alle studerende anbefales at tilbringe 7. semester i udlandet.

For studerende med specialisering Geologi – Anlæg & Råstof er det et krav, at man tilbringer et semester i udlandet for at lære om anlæg i fjeld eller udvinding af råstoffer. Man kan selv vælge, hvor i verden man vil tage semesteret, og der har været studerende helt i Australien, men der er også et par standardforløb, man kan følge. Hvis du er mest interesseret i fjeldanlæg såsom tunneller og store fjeldhuler, er der et planlagt relevant semester på Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet (NTNU) i Trondheim.

Hvis du er interesseret i olie, er NTNU også et udmærket bud. Hvis du derimod er interesseret i mineraludvinding, skal du nok hellere følge det semester, der er planlagt på Luleå Tekniske Universitet (LTU) i Sverige.

For studerende med specialisering By, Plan & Miljø med særlig interesse for miljø, kan det anbefales at tage et semester med kurser om arktiske klimaforhold og forureningskilder på Universitetscenteret på Svalbard (UNIS).

Ud over det nordlige Skandinavien er et ophold i Canada og Alaska også oplagt for alle arktiske studerende.

Hvad kan jeg blive?

Som færdiguddannet Arktisk Ingeniør har du gode jobmuligheder i Grønland og andre arktiske egne, som fx Nordnorge, 
Canada eller Alaska.

På 2 år kan du afhængig af din specialisering på DTU læse videre til civilingeniør.

Og med specialiseringen Geologi – Anlæg & Råstof kan du måske også læse til mineingeniør eller geolog.