Diplomingeniøruddannelse i Arktisk Teknologi

I Grønland og andre arktiske egne er der stort behov for at udvikle leveforholdene og samfundsstrukturen samt skabe et økonomisk grundlag gennem udnyttelse af de enorme naturressourcer. Men det kræver helt specielle kompetencer at arbejde i Arktis. DTU tilbyder som det eneste sted i Danmark en uddannelse i Arktisk Teknologi, som er en 4-årig ingeniøruddannelse specielt rettet mod at løse opgaver i Grønland og andre arktiske egne.

Ansøgning om optagelse på Arktisk Teknologi med start i Sisimiut foregår på www.optagelse.dk Bemærk at denne hjemmeside skal også bruges af ansøgere fra Grønland.

Ansøgningsfrist, kvote 2: 15. marts 2019 kl. 12 dansk tid/kl. 08 grønlandsk tid.

Du kan finde flere oplysninger om den arktiske ingeniøruddannelse og studieordningen her

Kontakt

Studieleder Pernille Erland Jensen

Center for Arktisk Teknologi
DTU Byg
Bygning 118
Brovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Mail: pej@byg.dtu.dk
Tlf.+45 45252255