Forskning

DTU tilbyder forskningsbaseret viden og teknologiudvikling til både virksomheder og myndigheder, der opererer i Arktis.

Det er som regel nødvendigt, at de teknologiske løsninger er skræddersyet til den arktiske region, da løsninger som fungerer godt på de sydlige breddegrader, ikke nødvendigvis fungererer i Arktis.

DTU har mange års erfaring i Arktis. Universitetet har en stærk forankring i det grønlandske samfund, blandt andet gennem et campusområde i den grønlandske by Sisimiut, hvor DTU uddanner arktiske ingeniører.

DTU har adskillige aktiviteter i Arktis, og sågar også nogle i Antarktis.DTU’s arktiske forskningsaktiviteter inkluderer følgende hovedområder:

  • Bygninger og energisystemer i Arktis
  • Kortlægning og overvågning af klimaforandringer
  • Anlæg og naturforhold i kolde egne
  • Arktisk miljøteknologi
  • Oceanografi i Arktis
  • Planlægning, bæredygtighed og infrastruktur
  • Bæredygtig udnyttelse af arktiske ressourcer

Se mere om DTU's arktiske forskning på Arctic DTU's hjemmeside.