Forskning

Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) har som en af sine fornemste opgaver at forske i arktiske forhold.

En klar målsætning er, at forskningen skal understøtte det grønlandske samfunds behov og  udvikling og inddrage de bedst egnede teknologier, der kan fremme bæredygtig udvikling i Arktis generelt. Centerets forskning sker samarbejde med relevante grønlandsk/arktiske forskningsinstitutioner, myndigheder og virksomheder.

ARTEKs forskningsaktiviteter er fordelt på 4 fagsøjler: