Om ARTEK

Center for Arktisk Teknologi, i daglig tale kaldet ARTEK, blev oprettet i 2000. Centerets formål er at uddanne arktiske ingeniører, samt  at udføre forskning og innovation i arktisk teknologi. Gennem kurser og konferencer om arktiske forhold bidrager ARTEK generelt i dets virke til vidensopbygning og vidensspredning om arktisk teknologi. Det sker gennem et bredt samarbejde med virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i såvel Danmark, Grønland og udlandet med fokus på forskning, uddannelse og innovation indenfor teknologiske emner.

Centrets drift sker i samarbejde mellem KTI (Grønlands Tekniske skole) i Sisimiut og Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Driften finansieres af Grønlands Selvstyre, DTU og private fonde.

/-/media/Centre/Artek/artek/om_artek/pict0396_1.ashx

ARTEK har siden dets etablering konsolideret sig som en central, international medspiller inden for uddannelse og forskning i relation til de globale klimaforandringer. Den aktuelle udvikling i Grønland, og de mangesidede udfordringer i forbindelse med blandt andet landets ønske om at udvikle råstofindustrien og styrke de etablerede landbaserede erhverv, øger Grønlands behov for know-how indenfor arktisk teknologi. ARTEK har derfor i samarbejde med Grønlands Selvstyre og andre interessenter vedtaget en strategiplan for styrkelse af centerets aktiviteter. Strategien, Vision 125, indebærer etableringen af et teknisk universitetscenter i Sisimiut, som skal udvikles til et internationalt kraftcenter for tekniske uddannelse og forskning i arktisk teknologi. Vision 125 vil give en forøgelse af det årlige studenteroptag i Sisimiut fra ca. 25 i 2016 til 125 i 2024 og etablering af et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø i Sisimiut. Implementering af strategien er igangsat med opstart af masteruddannelse i Sisimiut i 2016 og indvielsen af ARTEK Huset i august 2017.

Vision 125 drives i tæt samarbejde mellem DTU, Grønlands Selvstyre, Tech College Greenland og Qeqqata Kommunia.